Tin chi tiết

Chào các bạn !

Vì số điện thoại GM hiện tại có 2 3 số nên việc thay đổi thông tin, giao dịch gặp nhiều khó khăn. Vì vậy để thuận tiện hơn cho việc quản lí cho gamer. BQT quyết định thay đổi số GM để quản lí về 1 số cho tiện.

Cụ thể thống nhất SĐT duy nhất để đổi thông tin, giao dịch sẽ là:

0962257472

Vì vậy, tất cả tin nhắn kể từ giờ phút này chỉ xử lí bằng số này, những tin nhắn nhắn trước thông báo này vẫn được xử lí bình thường nên các bạn chú ý nhé.

Lưu ý:
- BQT sẽ rà soát lại toàn bộ để thay đổi sang số mới, vì vậy nếu các bạn thấy tin nhắn ở đâu vui lòng báo GM sớm.
- Sau thông báo, SĐT cũ không còn được sử dụng, kính mong cac bạn cẩn thận hơn tránh bị lừa về sau.

BQT G4VN thông báo.