Tin chi tiết

Trong lần Sinh Nhật G4VN lần 4 này toàn bộ nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ được trải nghiệm những sự kiện và các phần có giá trị và chỉ xuất hiện duy nhất trong lần sự kiện này, bao gồm các loại thú cưỡi chỉ xuất hiện duy nhất trong lần sự kiện.

Đặc biệt mở chức năng chuyển sinh cho máy chủ Kiếm Khách kèm theo các Quan Ấn theo chuyển sinh. Cấp độ chuyển sinh lần đầu tiên sẽ bắt đầu từ cấp 195. Các điểm kinh nghiệm và cấp vượt mốc sẽ được giữ lại thành cấp độ sau chuyển sinh. Chức năng sẽ mở vào ngày 07/07

Thú cưỡi Hổ Vương (chỉ duy nhất trong sự kiện lần này)


Thông tin chi tiết sự kiện: Xem tại đây