Tin chi tiết

Nội Dung Cập Nhật

Thời gian cập nhật: 02/06/2016

Nhằm để đáp ứng thời gian cũng như phân bổ lại thời gian sự kiện hợp lý hơn, BQT sẽ thay đổi các giờ hoạt động sự kiện như sau:

 • Liên đấu:
  • Thời gian mỗi trận: 10 phút
  • Thời gian báo danh mỗi trận: 2 phút 40 giây
  • Thời gian chuẩn bị mỗi trận: 20 giây
  • Thời gian tham chiến mỗi trận: 7 phút
  • Diễn ra từ 18 - 19 giờ hằng ngày. Tống số trận 1 ngày: 6 trận
 • Quả Hoàng Kim:
  • Thời gian mỗi đợt xuất hiện cách nhau: 5 phút
  • Thời gian đợi hạt nảy mầm: 2 phút
  • Thời gian xuất hiện quả: 5 phút
  • Tống số đợt diễn ra: 4 đợt
  • Diễn ra 2 lần vào lúc 12 giờ 30 và 19 giờ 30 hằng ngày.
 • Vượt Ải: Thời gian diễn ra giảm còn 30 phút. Đồng thời giảm số ải cần vượt.
 • Tống Kim: Thời gian diễn ra giảm còn 30 phút. Thời gian diễn ra vào lúc: 11 giờ, 15 giờ, 20 giờ, 23 giờ
 • Boss Đại Hoàng Kim: diễn ra vào 2 giờ là 13 giờ và 22 giờ hằng ngày. Thời gian Boss tồn tại 60 phút.

Thời gian diễn ra sự kiện trong ngày

Thời GianHoạt Động

00 giờ - 00 giờ 30

Vượt Ải

02 giờ - 02 giờ 30

Vượt Ải

Boss Tiểu Hoàng Kim

04 giờ - 04 giờ 30

Vượt Ải

06 giờ - 06 giờ 30

Vượt Ải

08 giờ - 08 giờ 30

Vượt Ải

10 giờ - 10 giờ 30

Vượt Ải

Boss Tiểu Hoàng Kim

10 giờ 40 - 10 giờ 55

Thất Sát Động (cập nhật vào ngày 02/06)

11 giờ - 11 giờ 30

Tống Kim

12 giờ - 12 giờ 30

Vượt Ải

Thiên Ma Nhai

12 giờ 30 - 13 giờ 00

Quả Hoàng Kim

13 giờ 00 - 14 giờ 00

Boss Đại Hoàng Kim

14 giờ 00 - 14 giờ 30

Vượt Ải

14 giờ 40 - 14 giờ 55

Thất Sát Động (cập nhật vào ngày 02/06)

15 giờ - 15 giờ 30

Tống Kim

16 giờ - 16 giờ 30

Vượt Ải

Thiên Ma Nhai

18 giờ - 18 giờ 30

Vượt Ải

Boss Tiểu Hoàng Kim

18 giờ - 19 giờ

Liên Đấu

19 giờ - 19 giờ 30

Thiên Ma Nhai

19 giờ 40 - 19 giờ 55

Thất Sát Động (cập nhật vào ngày 02/06)

19 giờ - 21 giờ

Vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hằng tuần

Lâm An Đại Chiến (cập nhật vào ngày 04/06)

20 giờ - 20 giờ 30

Vượt Ải

Tống Kim

20 giờ 30 - 21 giờ

Quả Hoàng Kim

21 giờ - 21 giờ 30

Thất Sát Tinh Anh (cập nhật vào ngày 02/06)

21 giờ 35 - 21 giờ 50

Võ Lâm Hỗn Chiến (cập nhật vào ngày 04/06)

22 giờ - 22 giờ 30

Vượt Ải

Boss Tiểu Hoàng Kim

22 giờ - 23 giờ

Boss Đại Hoàng Kim

23 giờ - 23 giờ 30

Tống Kim