Tin chi tiết

Trong cuối tháng 5 này BQT G4VN sẽ tiếp tục cập nhật và chỉnh sữa một số chức năng để phù hợp hơn với các máy chủ hiện tại

Thời gian cập nhật dự kiến: 31/05/2016

Nội dung cập nhật:

  • Tống Kim: thêm phần thưởng từ hoạt động và kinh nghiệm quy đổi từ điểm tích lũy Tống Kim.
  • Vượt Ải: thêm các vật phẩm phần thưởng nhận được từ Hồng Bao Vượt Ải
  • Bang Hội: thêm các vật phẩm phần thưởng nhận được từ Hồng Bao Bang Hội
  • Phong Lăng Độ: Cập nhật sự kiện Phong Lăng Độ
  • Thiên Ma Nhai: Cập nhật sự kiện Thiên Ma Nhai
  • Chuyển Sinh: cập nhật chức năng chuyển sinh 1 bao gồm cách thức và phần thưởng chuyển sinh.