Tin chi tiết

Từ ngày 04/04/2023, Võ Lâm G4VN sẽ ra mắt sự kiện Bảo Rương Thần Bí với các loại Túi Quà Siêu VIP chứa đựng nhiều kỳ trân dị bảo cùng hàng tỷ điểm kinh nghiệm, nhân sĩ sẽ sử dụng Chìa khóa Bạc, Vàng để mở rương để có thể nhận thưởng.

Ngoài hình thức sử dụng các loại bảo Rương để nhận được phần thưởng thì nhân sĩ còn có thể Thu Thập Bảo Giáp để nộp cho NPC Thần Bí Thương Nhân và nhận điểm kinh nghiệm cùng phần thưởng hấp dẫn!!

Chi Tiết Xem Tại Đây