Tin chi tiết

Cập nhật sự kiện Tri Ân Sư Đồ ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2020. Các nhân sĩ sẽ cùng nhau trải nghiệm với các sự kiện mới và lạ cùng với hàng trăm phần thưởng có giá trị trong Game.

Thời gian bắt đầu sự kiện: 17h Ngày 18/11/2020
Thời gian kết thúc sự kiện: 17h Ngày 30/11/2020

Chi tiết sự kiện: xem tại đây