Tin chi tiết

Cập nhật sự kiện Đêm Hội Trăng Rằm Trung Thu 2018. Các nhân sĩ sẽ cùng nhau trải nghiệm với các sự kiện mới và lạ cùng với hàng trăm phần thưởng có giá trị trong Game.

Thời gian bắt đầu sự kiện: 20/09
Thời gian kết thúc sự kiện: 05/10

Chi tiết sự kiện: xem tại đây