Tin chi tiết

Ngày 2/9/1945, trên lễ đài lớn tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của đông đảo nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời.

Để chào mừng sự kiện Quốc Khánh 2/9, G4VN sẽ mang đến các nhân sĩ giang hồ một mùa sự kiện với các phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Hay tham gia ngay

Chi tiết sự kiện: xem tại đây