Tin chi tiết

Trong thời gian từ ngày 30/01 đến ngày 01/02 sẽ diễn ra sự kiện Khuyến Mãi Thẻ Nạp.


Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi khi nạp thẻ sẽ nhận được thêm khuyến mãi như sau:

  • Các thẻ nạp có mệnh giá 20.000 - 50.000 - 100.000 VNĐ sẽ nhận được thêm 20% khuyến mãi khi đổi thành Xu
  • Các thẻ nạp có mệnh giá 200.000 - 500.000 VNĐ sẽ nhận được thêm 25% khuyến mãi khi đổi thành Xu
  • Các thẻ nạp có mệnh giá 1.000.000 VNĐ sẽ nhận được thêm 30% khuyến mãi khi đổi thành Xu


Chú ý: các xu khuyến mãi khi nhận được là xu khóa và mua các vật phẩm khóa trong sự kiện cũng như các vật phẩm khóa trong Kỳ Trân Các