Tin chi tiết

BQT đã cập nhật phần thưởng tại trang chủ giải đấu, các nhân sỹ chú ý. Phần thưởng gồm có trong máy chủ và liên máy chủ.

Chúc các nhân sỹ thi đấu thật tốt để mang về nhưng phần thưởng vô cùng giá trị!

- Chi tiết: https://goo.gl/nVh1Fe